مجید

درخواست حذف این مطلب

اسم گوشمو گذاشتم مجید. خیلی بچه آروم و جیگریه

ولی خدا رو شکر یکم کم فعالیته

ینی بازیگوشی نمیکنه

مث خودم تنبله

همشم دنبال غذا میگرده که بخوره

خیلی دوسش دارم خیلی خیلی خیلی خیلی