یکم برگردیم عقب؟

درخواست حذف این مطلب

کاش برمیگشتیم به زمانی که یاهو مسنجر بود

همین جوری بعضی وقتا میرفتیم چت روم

با یه غریبه چت میکردیم

حرف میزدیم سرگرم میشدیم چند ساعتی

این دنیای جدید یه جوریه آدم نسبت به همه بی اعتماده، حوصله یو نداره، دلش میخاد همش تو تنهاییش زار بزنه

خسته شدم از وضیعتی که توش گیر افتادم :(