لیست

درخواست حذف این مطلب

امروز صبح میان ترم دادم و به شدت افتضاح بود! بعدشم که با آقای آلفرد حس بگو مگو داشتم و مجبور شدم بشینم براش یکی از سوالای هوم ورکشو کد بزنم! بعدش رفتم کل تجریش رو گشتم که یه آکواریوم فروشی پیدا کنم و لاک پشت ب م ولی پیدا ن متاسفانه! بعدشم رفتم پیاده روی با یکی از دوستام 

خلاصه که حس له له ام!

یک عالمه کار هم دارم که باید انجامشون بدم! یه لیست اینجا مینویسم ازشون که ببینم تا شب چنتاشونو انجام میدم، هرکودوم که انجام بشه جلوش done مینویسم ^___^

باید دو سری سوال کوییز طرح کنم done ✔

یه سری سوال میان ترم done

طراحی وب سایت شخصی برای یکی از درسام 50% done!

خسته ام دیگه نمیکشم :))